Ana Sayfa / Hizmetler / Yurtdışı / Uluslararası Endüstriyel Tasarım Tescili

Yurtdışı / Uluslararası Endüstriyel Tasarım Tescili

Globalleşen ve Ticari Rekabetin her gün arttığı piyasa şartlarında sadece ulusal bazda korunan Endüstriyel Tasarım tescilleri yeterli olmamaktadır.

Türk Patent Enstitüsünden alınan tescil sadece Türkiye için geçerlidir, Bir tasarımın sadece üretim yerinde tescilli olması başka bir ülkede tasarım hukuku bakımından rahatlıkla korunacağı anlamına gelmemektedir.

Tasarımınızı faaliyet gösterdiğiniz ülkelerde Endüstriyel Tasarım Yaptırarak Sahip çıkınız.

Yurtdışında yapılacak Endüstriyel Tasarım başvurularında farklı yöntemler kullanılmaktadır,

Firmamız Konusunda Uzman Hukukçular, Marka ve Patent Vekilleri Ve Uluslararası Yaygın İş Ortaklarıyla Yurtdışı/Uluslararası Tasarım Tescili Hizmeti Vermektedir.

Yurtdışı Tasarım Başvurularında Kullanılan Yöntemler:

1- Tescil alınmak istenen her ülke için o ülkenin milli ofisine yabancı marka / patent vekillerinden hizmet alarak doğrudan başvuruda bulunmak, Sınırlı sayıda ülkede başvurulacaksa bu yöntem tercih edilmelidir (Uluslararası Anlaşmalara taraf olmayan ülkeler için bu başvuru şekli tek yoldur)

2- Uluslararası anlaşmalar uyarınca TPE veya Başka bir Milli Patent Ofisi aracılığıyla başvuruda bulunmak: Lahey Anlaşması Cenevre Metnine uyarınca anlaşmaya üye ülkelerin hepsi veya bir kısmı için Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) nezdinde başvuru yapılır.

WIPO yapılan başvuruyu şekli açıdan uygun bulduktan sonra ayrıca yenilik ve ayırt edicilik açısından da inceler tescile uygun görülen tasarımlar WIPO Uluslararası Tasarım Bülteninde yayınlanır. Yayına itiraz gelmesi halinde itiraz işlemleri ulusal ofisler tarafından yürütülür.

Uluslararası başvurularda başvurunun ret veya itiraza uğraması durumunda yapılacak işlemlerde çoğu ülke kendi siciline kayıtlı marka / patent vekillerinden hizmet alınmasını şart koşmaktadır. Sıklıkla rastlanan bu gibi durumda ilgili ülkede yetkili marka / patent vekilinden hizmet almak gerekmekte ve maliyet artmaktadır.

teknopatent.com Eti Mah. Birecik Sok. Gazi İş Merkezi No: 1 K: 5 D: 59 Maltepe Çankaya Ankara • Tel: 0(312) 911 24 24 • Faks: 0(312) 911 24 22

• www.teknopatent.com • info@teknopatent.com