Ana Sayfa / Hizmetler / Yenileme, Devir, Lisans

Yenileme, Devir, Lisans

ENDÜSTRİYEL TASARIM YENİLEME

Endüstriyel Tasarım Tescil Koruma Süresi, beşer yıllık yenilemeler yapmak kaydıyla toplamda yirmi beş yıldır;

Tüm Tesciller Başvuru Tarihi İtibariyle Her beş yılda Harç Yatırıp Talepte Bulunmak Kaydıyla Yenilenmelidir, Süresi İçersinde Yenilenmeyen Tesciller Hükümden Düşer.

Firmamız, bünyesindeki deneyimli Marka ve Patent Vekilleriyle tasarım yenileme hizmeti vermektedir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM DEVİR

Endüstriyel Tasarım sermayedir, maddi değer içerir bu nedenle devri mümkündür.

Endüstriyel Tasarım devri için alıcı ve satıcı noter tasdikli devir sözleşmesi yapmalıdırlar.

Yapılan devir sözleşmesi TPE siciline gerekli harçlar yatırılarak kayıt edilmelidir.

Endüstriyel Tasarım Devri Ciddiyet Gerektirir Devir Alırken Araştırılması Gereken Hususlar;
- Endüstriyel Tasarım Modellin Kapsamı Nedir ?
- Endüstriyel Tasarım Tescili Tek Başına Devire Elverişli mi ?
- Endüstriyel Tasarım Üzerinde Hak Sınırlayıcı Haciz, Lisans Var mı ?
- Endüstriyel Tasarım Hakkında Açılmış Davalar Var mı ?
- Endüstriyel Tasarım Hukuksal Bakımdan Tescilini Koruyabilir mi?

Firmamız, bünyesindeki deneyimli Marka ve Patent Vekilleriyle tasarım devir hizmeti vermektedir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM LİSANS

Tescilli bir tasarımın sahibi dışında başka kişi/firmalarca kullanılması için yapılan sözleşmeler Endüstriyel Tasarım lisansı olarak adlandırılır.

Her hukuksal sözleşmede olduğu gibi Endüstriyel Tasarım Lisans Sözleşmelerinde de şekli şartlar aranılmaktadır ayrıca lisans sözleşmeleri açık net anlaşılır olup ihtilafa yer bırakmayacak şekilde düzenlenmelidir.

Endüstriyel Tasarım lisans sözleşmeleri TPE nezdinde tasarım siciline kayıt edilerek lisans verenin ve lisans alanın hakları güvence altına alınır.

Endüstriyel Tasarım Lisans Sözleşmesi Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Ana Unsurlar;
- Endüstriyel Tasarım Kapsamı Nedir ?
- Endüstriyel Tasarım Tescili Tek Başına Lisansa Elverişli mi ?
- Endüstriyel Tasarım Üzerinde Hak Sınırlayıcı İşlemler Var mı dır ?
- Endüstriyel Tasarım Hakkında Açılmış Davalar Var mı ?
- Lisans Çeşidi Nedir; İnhisarı lisansa mı, inhisarı olmayan lisans mı, Basit Lisansa mı konu yapılmaktadır ?
- Sözleşmenin Şartları Nasıl Olacaktır ?

Firmamız, bünyesindeki deneyimli Marka ve Patent Vekilleriyle tasarım lisans hizmeti vermektedir.

teknopatent.com Eti Mah. Birecik Sok. Gazi İş Merkezi No: 1 K: 5 D: 59 Maltepe Çankaya Ankara • Tel: 0(312) 911 24 24 • Faks: 0(312) 911 24 22

• www.teknopatent.com • info@teknopatent.com