Ana Sayfa / Hizmetler / Endüstriyel Tasarım Başvurusu

Endüstriyel Tasarım Başvurusu

Endüstriyel Tasarım Basitçe Bir Ürünün Görünümü Olarak Tarif Edilebilinir

Tasarım Tescilinin Sağladığı Hukuksal Haklardan Tam Olarak Yararlanmak İçin Tasarım Başvurusunun Doğru Ve Eksiksiz Yapılmasında Büyük Fayda Vardır

Tasarım Tescilinin Sağladığı Hukuksal Koruma Tasarım Başvurusunda Kullanılan Görsel Anlatımlarla Doğrudan Bağlantılıdır, Tasarım Başvurularında Tasarıma Konu Ürünün Tüm Detaylarını Anlatan Görsel Anlatımların Verilmesi Gerekir

Oysa Ki Uygulamada Gerek Tasarım Sahipleri Gerekse Patent Firmaları Başvuru Masraflarını Azaltmak İçin Tasarım Başvurusunda Kullanılan Görsel Anlatımları (Fotoğraf, Teknik Resim, Teknik Çizim) Az Kullanarak Başvuru Yapmaktadırlar Söz Konu Durum İlerleyen Zamanda Tasarımın Tecavüz Hallerinde Hukuksal Korumayı Azaltmaktadır.

Patent Ofisimiz konusunda uzman Marka ve Patent vekilleriyle yetkisi dâhilinde internet üzerinden tasarım tescil başvurusu yapmaktadır.

Endüstriyel Tasarım Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Endüstriyel Tasarım Basitçe Bir Ürünün Görünümü Olarak Tarif Edilebilinir

Endüstriyel Tasarım Başvuruları TPE Nezdinde Yapılır

Tasarım Başvuruları Tasarım Sahiplerince veya Yetkili Vekillerce Yapılır

Tasarım Başvurusunda Kullanılacak Görsel Anlatımların Tasarımın Tüm Detaylarını Net Bir Biçimde Göstermelidir

Başvuruda Kullanılacak Tarifname Görsel Anlatımla Uyumlu ve Açıklayıcı Olmalıdır

Tasarım Tesciliyle Elde Edilmek İstenen Hukuksal Haklardan Tam Olarak Yararlanmak İçin Tasarım Başvurusunun Doğru ve Eksiksiz Yapılması Büyük Önem Taşımaktadır

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİL SÜRECİ

Endüstriyel Tasarım Tescil Süreci, Tasarım Başvurusunun Tam ve Eksiksiz Yapılıp Yapılmadığına Göre Farklı Seyir İzlemektedir

Tasarım Başvurusunun Tam ve Eksiksiz Yapılmasının Akabinde Başvurunun TPE Uzmanlarınca Şekli İncelemesinin Yapılır, Şekli Açıdan Uygun Olan Tasarımlar Tasarım Bülteninde İlan Edilir, Tasarım Bülteninde İlan Edilen Tasarımlara 6 Ay İçinde İtiraz Yapılmaması Halinde TPE Tasarım Tescil Belgesini Hazırlar

Tasarım Başvuruların Konusunda Uzman Vekillerce Yapılması Büyük Önem Taşımaktadır Zira Uygulamada Birçok Tasarım Başvurusu Hatalı ve Eksik Başvurular Nedeniyle Ret Edilmekte veya Tescil Süreci Uzamaktadır Ayrıca Tasarım İlanı Aşamasında Yapılan İtirazlara ve TPE Kararlarına Karşı Yapılacak İtiraz ve Savunmaların Tasarım Hukuku Alanında Uzman Kişilerce Yapılması Başvuru Sahiplerinin Lehinedir

Endüstriyel Tasarım Koruma Kapsamı

Endüstriyel Tasarım Tescili Ürünün Görünümünü Koruma Altına Almakta Olup Ürünün Çalışma ve/veya Üretilme Şekline Koruma Sağlamaz

Ürünün Çalışma ve/veya Üretilme Şekli Patent ve/veya Faydalı Model Tesciliyle Korunur

Endüstriyel Tasarım Tescili Hukuken Görünüşü Koruduğundan Tescille Korunan Bir Ürünün Farklı Malzemelerle Yapılması veya Farklı Ebatlarda Yapılması Halinde Dahi Tasarım Tesciline Tecavüz Söz Konusudur

Tasarım Tescil Koruması TPE Nezdinde Yapılan Başvuruyla Sınırlı Olduğundan Tam ve Doğru Bir Hukuki Korumadan Yararlanmak İçin Başvurunun Yetkili Marka ve Patent Vekillerince Yapılmasında Büyük Fayda Vardır

ENDÜSTRİYEL TASARIM KORUMA SÜRESİ

TPE Nezdinde tescil alınan tasarım tescilinin koruma süresi, “Mahkeme Kararıyla Hükümsüzlük Ve Vazgeçme Halleri Haricinde” her 5 yılda bir yenilenmek kaydıyla toplamda 25 yıldır.

teknopatent.com Eti Mah. Birecik Sok. Gazi İş Merkezi No: 1 K: 5 D: 59 Maltepe Çankaya Ankara • Tel: 0(312) 911 24 24 • Faks: 0(312) 911 24 22

• www.teknopatent.com • info@teknopatent.com