Ana Sayfa / Hizmetler / Endüstriyel Tasarım ve Tescili

Endüstriyel Tasarım ve Tescili

Tasarım Basitçe Bir Ürünün Dış Görüntüsü Olarak Tarif Edilebilinir

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımlar Hakkında KHK’de "Tasarım, Bir Ürünün Tümü, Veya Bir Parçası Veya Üzerindeki Süslemenin, Çizgi, Şekil, Biçim, Renk, Doku, Malzeme Veya Esneklik Gibi İnsan Duyuları İle Algılanan Çeşitli Unsur Veya Özelliklerinin Oluşturduğu Bütünü” Olarak İfade Edilmektedir

Tasarım Hukukunun Sağladığı Korumalar Tasarım Belgesinin Kapsamıyla İlgili Olduğundan Yapılacak Tasarım Başvurularında Kullanılacak Görsel Anlatımların Tasarımın Tüm Detaylarını Anlatır Nitelikte Olmaları Büyük Önem Taşımaktadır

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİL

Endüstriyel Tasarım; bir ürünün tümü veya bir parçası üzerindeki süs, çizgi, biçim, şekil, renk veya estetik gibi duygularla algılanan unsur ve özelliklere denir.

Endüstriyel Tasarım tescili ürünün görüntüsünü koruma altına almaktır.

Endüstriyel Tasarım Tescilinde önemli olan ürünün korunmaya değer görünümüdür dolayısıyla ürünün üretim şekli, çalışma şekli önem taşımaz. Dış görünüşün taklit edilmesi halinde taklit ürünün boyut ve malzeme farklılıkları önem taşımamaktadır.

Yeni Ve Ayırt Edici Olan Tasarımlar Tescille Müsaittir.

Endüstriyel tasarım beşer yıllık dönemlerde yenilenmek kaydıyla 25 yıl koruma sağlar.

Endüstriyel Tasarım başvurusunun uzmanlarca yapılmasında büyük fayda vardır zira hukuksal korumanın kapsamı tescil belgesiyle sınırlıdır.

Başvuru belgesinde yer alan görsel anlatımlar açık, net ve tasarımın tüm yönlerini ayrıntılarıyla göstermelidir ayrıca görsel anlatımı açıklayan tarifnamede çok iyi hazırlanmalıdır.

Yanlış ve eksik yapılan başvurular nedeniyle tasarım sahipleri hukuksal haklarını tam olarak kullanamadıkları gibi tescilleri de kolaylıkla hükümsüz kılınabilmektedir.

Firmamız “Tasarımınızın Size Ait Değerli Bir Sermaye” olduğu bilinciyle marka patent vekilleri, danışmanları ve hukukçularıyla tasarım tescil hizmeti vermektedir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİL EDİLEBİLİNİRLİK / BENZERLİK ARAŞTIRMASI

Endüstriyel Tasarım başvurularının birçoğu yeterli araştırma yapılmadan gerçekleştirildiğinden ret edilmekte olup başvuru sahipleri boşu boşuna zaman ve para kaybetmektedirler.

Endüstriyel Tasarım tescili için öncelikli olarak buluşun kullanım alanı, özellikleri, benzer amaca hizmet eden ürün olup olmadığı varsa rakip firmaların isimleri vekil firmaya verilmelidir.

Vekil Firma alınan bilgiler doğrultusunda tasarımın yeni ve ayırt edicilik niteliği ve hukuksal açıdan tescile uygun olup olmadığını değerlendirir.

Endüstriyel Tasarım tescil edilebilinirlik araştırması neticesinde tescil olasılığı zayıf veya hiç olmayan tasarımlar tespit edilerek başvuru sahipleri hukuken korunamayacak hatta ticari olarak kullanılmayacak tasarımlara yatırım yapmaktan kurtulacaklardır.

Firmamız Konusunda Uzman Marka ve Patent Vekilleri Aracılığıyla Endüstriyel Tasarım Tescil Edilebilinirlik Ve Benzerlik Araştırması Hizmeti Vermektedir.

teknopatent.com Eti Mah. Birecik Sok. Gazi İş Merkezi No: 1 K: 5 D: 59 Maltepe Çankaya Ankara • Tel: 0(312) 911 24 24 • Faks: 0(312) 911 24 22

• www.teknopatent.com • info@teknopatent.com