Ana Sayfa / Hizmetler / TPE Kararına İtiraz

TPE Kararına İtiraz

Türk Patent Enstitüsünün Marka Tescil İşlemleri esnasında verdiği kararlara karşı TPE nezdinde itirazda bulunma hakkı vardır.

TPE’NİN Kararlarına karşı itirazda bulunmakta hukuksal menfaati olanlar Marka Patent Vekilleri vasıtasıyla itirazda bulunabilinirler. TPE Nezdinde en fazla itiraza maruz kalan kararlar marka tescilinin ret veya kabulü üzerine verilen kararlardır.

TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun nihai kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 ay içersinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açılabilinir Bu davaya uygulamada TPE Kararının İptalli Davası denilmektedir.

TPE’NİN nihai kararlarına karşı açılacak davalarda ancak Avukatlar vekâlet alabilirler, Marka ve Patent Vekillerinin yetkisi ancak TPE nezdindedir.

Mahkemede ileri sürülecek itiraz ve/veya savunmalar TPE Nezdinde yapılan İtirazla sınırlıdır aksi takdirde mahkeme tarafından dikkate alınmaz bu nedenle TPE’DE yapılacak itirazların geniş kapsamlı, ayrıntılı olmasında ve itirazların MARKA ve PATENT VEKİLİ AVUKATLAR tarafından yapılması önem taşır.

TPE nezdinde faaliyet gösteren Marka ve Patent Vekillerinin önemli bir kısmı hukukçu değildir. Dolayısıyla hukuk eğitimleri ve bilgileri bulunmamaktadır. Hatta birçok Patent Firmasının bünyesinde Avukat bulunmamaktadır. Dolayısıyla yapılan itirazlar hukuki bakımdan sığ hatta hatalı olmaktadır.

Firmamız konusunda Uzman Hukukçular/Avukatlar Ve Marka-Patent Vekilleriyle TPE kararlarına itiraz hizmeti vermektedir.

teknopatent.com Eti Mah. Birecik Sok. Gazi İş Merkezi No: 1 K: 5 D: 59 Maltepe Çankaya Ankara • Tel: 0(312) 911 24 24 • Faks: 0(312) 911 24 22

• www.teknopatent.com • info@teknopatent.com