Ana Sayfa / Hizmetler / Yurtdışı / Uluslararası Marka Tescili

Yurtdışı / Uluslararası Marka Tescili

Globalleşen ve Ticari Rekabetin her gün arttığı piyasa şartlarında sadece ulusal bazda korunan marka tescilleri yeterli olmamaktadır.

Türk Patent Enstitüsünden alınan marka tescili sadece Türkiye için geçerlidir, Bir markanın sadece üretim yerinde tescilli olması başka bir ülkede marka hukuku bakımından rahatlıkla satılacağı anlamına gelmemektedir.

Güven Ve Devamlılık Sonucu Oluşturduğunuz Markanıza, Logonuza, Sloganınıza, Unvanınıza faaliyet gösterdiğiniz yurtdışı ülkelerde de Marka Tescili Yaptırarak Sahip çıkınız.

Yurtdışında yapılacak marka başvurularında farklı yöntemler kullanılmaktadır,

Firmamız Konusunda Uzman Hukukçular, Marka ve Patent Vekilleri Ve Uluslararası Yaygın İş Ortaklarıyla Yurtdışı/Uluslararası Marka Tescili Hizmeti Vermektedir.

Yurtdışı Marka Başvurularında Kullanılan Yöntemler

1- Tescil alınmak istenen her ülke için o ülkenin milli ofisine yabancı marka/patent vekillerinden hizmet alarak doğrudan başvuruda bulunmak (Uluslar arası marka işbirliği anlaşmalarına taraf olmayan ülkeler için bu başvuru şekli tek yoldur)

2- Uluslararası anlaşmalar uyarınca TPE veya Başka bir Milli Patent Ofisi aracılığıyla başvuruda bulunmak Bu yöntemde iki gruba ayrılır:

A- Madrid Protokolü uyarınca protokole taraf ülkeler arasından tescil alınmak istenen ülkeler tespit edilerek başvuruda bulunmak;

Bu yöntem başvuru masraflarını artırmakla birlikte seçilen ülkelerden biri ve/veya birkaçında marka ret ve/veya itiraza uğrarsa kalan ülkelerde işlemler devam etmektedir.

(Firmamıza tescil alınmak istenen ülkeler ayrıntılı olarak verilirse harç ve fiyatlandırma yapılacaktır)

B- “Topluluk Markası” özellikle Avrupa Topluluğu Üyeleri ve sözleşmeye dahil toplam ülkeler için tek bir merkezden yapılmaktadır;

Bu yöntemde maliyetler düşmesine rağmen tescil edilmek istenen marka hakkında sözleşmeye taraf bir ülkede ret gelmesi halinde topluluk markası yapılamamakta bu durumda başvuru kalan ülkelerde bireysel başvuruya dönüştürülmektedir.

Uluslar arası başvurularda markaların ret veya itiraza uğraması durumunda yapılacak işlemlerde çoğu ülke kendi siciline kayıtlı marka/patent vekillerinden hizmet alınmasını şart koşmaktadır bu gibi durumlarda (sıklıkla rastlanan) ilgili ülkede yetkili marka/patent vekilinden hizmet almak gerekmekte ve maliyet artmaktadır.

teknopatent.com Eti Mah. Birecik Sok. Gazi İş Merkezi No: 1 K: 5 D: 59 Maltepe Çankaya Ankara • Tel: 0(312) 911 24 24 • Faks: 0(312) 911 24 22

• www.teknopatent.com • info@teknopatent.com