Ana Sayfa / Hizmetler / Koruma, Lisans, Yenileme, Devir

Koruma, Lisans, Yenileme, Devir

MARKA KORUMA KAPSAMI

Marka Koruma Kapsamı genel itibariyle tescil alınan sınıflar içindir bu nedenle benzer ya da aynı marka tescil alınmayan diğer sınıflarda başka kişi ve firmalarca tescil edilebilinir. Fakat bazı marka sınıfları birbirleriyle benzer ya da ilgilidir. Örneğin: üretim ile mağaza, hazır giysilerle kumaşlar, farklı sınıflarda yer alan gıda ürünleri gibi.

Aynı veya benzer sınıflarda yapılan marka müracaatlarına yayın sırasında haklı gerekçelerle itiraz edilmesi halinde söz konu müracaatlar ret edilir.

Bu nedenle markanın aynı ve benzer sınıflarda da tescil ettirilmesi ve tescilli markanın benzer marka müracaatlarına karşı takip edilmesi önem taşımaktadır.

MARKA KORUMA SÜRESİ

TPE Nezdinde tescil alınan marka koruması “Mahkeme Kararıyla Hükümsüzlük Ve Vazgeçme Halleri Haricinde” 10 yıldır. 10 yıllın sonunda marka tescilli yenilenerek koruma süresi istenildiği kadar uzatılabilir.

MARKA YENİLEMESİ

Marka tescil koruma süresi 10 yıldır, Marka tescili 10’ar yıllık sürelerle yenilenmek kaydıyla istenildiği kadar uzatılabilinir.

Yenilenmeyen markalar koruma kapsamından yararlanamaz.

Olağan Marka Yenileme Başvuruları; Marka korumasının sona erdiği günden 6 ay öncesinden başlar koruma süresinin son günü biter.

Cezalı Marka Yenileme Başvuruları; Koruma süresinden sonraki 6 ay içersinde yapılmalıdır.

MARKA DEVİR

Marka sermayedir, maddi değer içerir bu nedenle markaların kısmen veya tamamen devri mümkündür.

Marka devri için alıcı ve satıcı devir edilecek sınıflar için aralarında noter tasdikli marka devir sözleşmesi yapmalıdırlar.

Yapılan marka devir sözleşmesi TPE siciline gerekli harçlar yatırılarak kayıt edilmelidir. Marka Devri Ciddiyet Gerektirir Marka Devir Alırken Araştırılması Gereken Hususlar;
- Markanın Kapsadığı Sınıflar Tam Olarak Nelerdir ?
- Marka Tescili Tek Başına Devire Elverişli mi ?
- Markanın Üzerinde Hak Sınırlayıcı Haciz, Lisans Var mı ?
- Marka Hakkında Açılmış Davalar Var mı ?
- Marka Hukuksal Bakımdan Tescilini Koruyabilir mi?

Firmamız, bünyesindeki deneyimli Marka ve Patent Vekilleriyle Marka Yenileme Hizmeti Vermektedir.

MARKA LİSANS

Tescilli bir markanın sahibi dışında başka kişi/firmalarca kullanılması için yapılan sözleşmeler marka lisansı olarak adlandırılır.

Her hukuksal sözleşmede olduğu gibi Marka Lisans Sözleşmelerinde de şekli şartlar aranılmaktadır ayrıca lisans sözleşmeleri açık net anlaşılır olup ihtilafa yer bırakmayacak şekilde düzenlenmelidir. Marka lisans sözleşmeleri TPE nezdinde marka siciline kayıt edilerek lisans verenin ve lisans alanın hakları güvence altına alınır.

Marka Lisans Sözleşmesi Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Ana Unsurlar;
- Marka Tescilinin Kapsadığı Sınıflar Tam Olarak Nelerdir ?
- Marka Tescili Tek Başına Lisansa Elverişli mi ?
- Marka Üzerinde Hak Sınırlayıcı İşlemler Var mı dır ?
- Marka Hakkında Açılmış Davalar Var mı ?
- Lisans Çeşidi Nedir; İnhisarı lisansa mı, inhisarı olmayan lisans mı, Basit Lisansa mı konu yapılmaktadır ?
- Sözleşmenin Şartları Nasıl Olacaktır ?

Firmamız, bünyesindeki deneyimli Marka ve Patent Vekilleriyle Marka Devir Hizmeti Vermektedir.

teknopatent.com Eti Mah. Birecik Sok. Gazi İş Merkezi No: 1 K: 5 D: 59 Maltepe Çankaya Ankara • Tel: 0(312) 911 24 24 • Faks: 0(312) 911 24 22

• www.teknopatent.com • info@teknopatent.com