Ana Sayfa / Hizmetler / Marka Başvurusu

Marka Başvurusu

Tescil edilmek istenen marka için sınıf tespiti ve marka sorgulaması yapıldıktan sonra konusunda uzman ve yetkili marka vekilleri aracılığıyla TPE nezdinde marka başvurusu ve takibi yapılmalıdır.

Marka Başvurusu internet üzerinden çevrimiçi ya da kâğıt formun doldurularak TPE’YE teslim edilmesiyle yapılabilir.

Internet üzerinden yapılan marka başvurusu daha hızlı olmakla beraber, marka başvuru alındı ve marka ön yazıları daha hızlı alınmaktadır ayrıca marka logosu / örneği dijital olarak verildiğinden marka tescil belgesi hazırlanana kadar geçen süre içersinde renk ve kalite kaybına maruz kalmamaktadır.

Maalesef birçok marka başvurusu uzman ve yetkili marka vekilleri aracılığıyla yapılmadığından ret edilmekte veya yanlış sınıflarda tescil almaktadır.

Patent Ofisimiz konusunda uzman Marka ve Patent vekilleriyle yetkisi dâhilinde internet üzerinden marka tescil başvurusu yapmaktadır.

MARKA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

TPE marka başvurusu yapmayı kolaylaştırmak için az sayıda bilgi ve belge talep etmektedir.

Gerekli Bilgi ve Belgeler;
- Marka Başvurusu için Marka Vekiline verilen ve noter onayı gerekmeyen vekaletname,
- Marka örneği,
- Başvuru sahip bilgileri,
- TPE Marka Başvuru Ücret Ödeme Makbuzu yeterlidir.

MARKA TESCİL SÜRECİ

Marka Tescil Süreci; içersinde birçok aşama, yazışmayı barındıran ve 1 yılı aşan bir süreçtir, bu nedenle konusunda uzman ve geçmişi olan vekillerce yapılmasında fayda vardır.

Sürecin Yaklaşık Seyri;

Marka müracaat belgesinin hazırlanması, TPE harcının yatırılması ve müracaat işleminin yapılması 1 gün,

Marka Başvurusunun Tescile Uygunluk Kriterleri bakımından TPE uzmanlarınca / memurlarınca incelenmesi 4-6 ay,

Tescile Uygunluk Kriterleri bakımından uygun görülen markanın marka bülteninde ilanı 3 ay,

Yayınlanan markaya üçüncü kişiler itiraz etmezlerse Tescil Harcı yatırma zamanı 1-2 ay,

Tescil Harcının yatırılmasından sonra Tescil Belgesinin hazırlanması 1-2 ay sürmektedir.

TPE’NİN ilk inceleme sonrası reddi veya ilan esnasında yapılan itirazlar sonucunda ret kararı verilmesi halinde Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurumuna itiraz hakkı bulunmaktadır.

TPE nezdinde yapılacak itirazlar harca tabii olup itirazların değerlendirilmesi 6 ile 12 ay sürmektedir.

TPE’NİN son kararlarına karşı 2 Ay içersinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde dava açma hakkı bulunmaktadır.

teknopatent.com Eti Mah. Birecik Sok. Gazi İş Merkezi No: 1 K: 5 D: 59 Maltepe Çankaya Ankara • Tel: 0(312) 911 24 24 • Faks: 0(312) 911 24 22

• www.teknopatent.com • info@teknopatent.com